Integritetspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker när du väljer att handla på bohomojo.com av Bohemian Gypsy AB , organisationsnummer 559069-3015. Bohemian Gypsy AB benämns som ”vi” eller ”oss” personuppgiftspolicy.

Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant innan du väljer att slutföra ditt köp av oss. Din integritet är viktig för dig och för oss. En personuppgift är en uppgift som kan härledas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer. Den som ansvarar för personuppgifter hos oss är personuppgiftsansvarig.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Kontakta personuppgiftsansvarige på Bohemian Gypsy AB:

Bohemian Gypsy AB / Boho Mojo
Göteborg, 422 58
Sägengatan 47
Sverige

E:post: contact@bohomojo.com

PERSONUPPGIFTER
För att du ska kunna besöka vår webbplats, beställa varor och tjänster eller kontakta våran kundservice måste vi samla in och behandla uppgifter om dig. Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du genomför ett köp, besöker webbplatsen och kontaktar kundservice. Informationen som samlas in från dig via köp krävs för att kunna ingå avtal med oss och för att vi ska tillhandahålla tjänster och kundservice. Om du skapar ett konto samlar vi in uppgifterna som du lämnar vid registreringen och knyter dessa till inköpshistorik, önskelista och betalsätt. Du kan när som helst kontrollera och korrigera dina uppgifter för ditt konto genom att logga in på webbplatsen och hantera uppgifterna under ”mitt konto”.

SAMTYCKE
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

ÄNDAMÅL
Ändamålen för behandling av personuppgifter är följande:
– Hantering, leverans och slutförande av beställningen.
– Bokföring av beställningen.
– Retur/byte, reklamation och garantiärende som rör beställningen.
– Skicka notifiering via e-post och SMS av hanteringen av din beställning och samt leverans av din beställning.
– Kontakta dig via e-post och SMS för nöjdhetsärenden och marknadsföring.
– Säkerställa teknisk funktionalitet samt förebygga och utreda missbruk och fel när du handlar av oss. Samt analysering av trafik och order data.
– Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
– Förbättra vår hemsida
– Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
– Fullgöra förpliktelser enligt lag.

LAGRINGSTID

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden. Vi sparar även data så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre (3) år från ditt senaste köp. För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv (12) månader från ditt senaste köp. För bokföring: sju (7) år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

SÄKERHET
Bohomojo.com har ett SSL-certifikat (https) som krypterar all dataöverföring och kommunikation mellan besökaren och butiken.

ÖVRIG INFORMATION
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter förutom i de fall lagen kräver detta eller om du har lämnat ditt medgivande till detta. Vid utredning av brott kan personuppgifter komma att lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

REGISTERUTDRAG/RÄTTELSE
Du har rätt att efterfråga ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar/lagrar. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga.

ANONYMISERING/RADERING
Du kan begära anonymisering eller radering av personuppgifterna vi behandlar om dig ifall de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas och rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, och överflödig samt ogrundad behandling raderad.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY
Bohemian Gypsy AB förbehåller sig rätten att göra justeringar i denna integritetspolicy när det finns nödvändiga ändringar för att åtgärda eventuella fel, uppfylla nya legala eller tekniska krav.

LÄNKAR

www.bohomojo.com kan innehålla länkar till andra webbsidor som vi inte kan kontrollera. Vi kan därför inte ansvara för innehåll och integritetsskydd på dessa webbsidor. Länkarna finns på vår webbsida för att våra besökare lättare skall hitta mer information om specifika ämnen.

AVSLUTA PRENUMERATION

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

COOKIES
Genom att besöka Boho Mojo samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats. Du kan när som helst radera specifika cookies eller inaktivera möjligheten att Boho Mojo sparar cookies i din webbläsare.
Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information får du på Post och telestyrelsens hemsida. För att hålla ordning på bl.a inloggning och kundkorg används här cookies (sessioncookies) som lagras på besökarens dator. Du kan inte använda webbplatsen fullt ut om du inte accepterar några cookies alls.